Simon Nathanson

Simon har varit ledare och chef i olika typer av företag och organisationer, främst inom finans och IT, de senaste 25 åren. Senast var han VD och koncernchef i det börsnoterade bolaget Neonet AB. Dessförinnan VD för Räntebörsen, Stockholmsbörsen samt för den svenska derivatbörsen OM Stockholm AB.

Simon har dessutom stor erfarenhet av styrelsearbete som VD, styrelseordförande och styrelseledamot i både små och i stora börsnoterade bolag.

Hans styrkor är ledarskap, affärsutveckling och en unik förmåga att förstå operativa och taktiska utmaningar och omsätta dessa till tydliga mål och handlingsplaner. Han har ett mycket starkt track record av att vända svåra situationer och problemföretag till lyckosamma projekt och framgångsrika bolag genom att implementera förändringar och få medarbetarna att arbeta mot nya gemensamma och tydliga mål. Exempel på framgång är vändningen av Neonet från att vara en smal elektronisk aktiemäklare som gjorde kraftiga förluster flera år i rad till att bli ett vinstgenererande bolag med flera intäktsströmmar inom både värdepappershandel och IT.

Lyhördhet, noggrannhet och ifrågasättande kombinerat med tydlighet, konsekvent agerande och beslutsförhet är Simons ledord och nyckel till framgång.

Mer privat

Simon gillar all typ av motion och om det dessutom finns med ett moment av fart och utmaning som i skidåkning, långfärdsskridskor, segling, cykling och dykning är det ännu bättre. MC-åkning och jakt då och då sätter lite extra krydda på fritiden. Tre fantastiska barn finns med i ekvationen för att få balans mellan jobb och fritid.