Affärsmodellsinnovation

Affärmodellsinnovation (på engelska Business Model Innovation) gör vi oftast genom att använda den öppna modellen Business Model Canvas. Den lämpar sig bra för att på hög nivå mappa upp befintliga modeller, utmana dem och rita in nya innovationer av modellen.

Vi tittar ofta och gärna på andra branschers affärsmodeller än just den ni är aktiva inom, eller framgångsrika lösningar i andra länder, i syfte att skapa inspiration och hitta nya angreppssätt. Modeller att testa inom olika branscher kan vara Freemium, Massive Online eller Community modeller.

Erfarenhet och ett brett nätverk är en förutsättning för att göra kvalificerad innovation av affärsmodeller. Koppla det till att vi har tränat på de bästa och modernaste modellerna så får du en kompetent partner i WMI.

Go-to-market modeller

Vi designar Go-to-Market modeller med hjälp av Position-Erbjudande-Målgrupp; det är vårt sätt att välja rätt modell mellan t.ex. högnivå direktförsäljning, partner/kanal eller content-baserad webförsäljning.

Vi behärskar Challenge Sales, Solution Sales, Insight Sales, Trusted Advisor m.fl kända metoder och processer. Vi hjälper er att välja dem bästa metoderna anpassade till er situation. När det sedan kommer till själva implementeringen och uppföljning så medverkar vi gärna också i det arbetet.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av B2B, både direkt och indirekt. Dessutom har vi jobbat intensivt med B2B2C och B2C modeller. Vi tror mycket på direktbearbetande modeller såsom professionella digitala kanaler och Content Marketing.

Disruptive Innovation

Ibland ändrar sig förutsättningarna drastiskt i en bransch, och det kan vara svårt att se det när man befinner sig mitt i det dagliga arbetet. Vi arbetar bland annat med teorierna från professor Clayton Christensson på Harvard Business School och har gått hans kurser i Innovator Accelerator.

Andra inspirationer är hur man jobbar med kreativitet som en metod – främst med hjälp av Tina Seelig från Stanford University. I Sverige finns det intressanta modeller från forskare som Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan och Hans Rosling som har innoverat hur vi ser på data som ligger till grund för nya beslut.

Vi hjälper gärna till att välja och applicera olika sätt att tänka på ditt bolag. Vi har valt ur det bästa ur all kunskap som finns ”därute” och använder vår erfarenhet för att applicera det bästa på just ditt företag.

Branschexpertis

Inom Wishmaker ligger våra branscherfarenheter främst inom Bank, Finans, IT, Telecom, Media, Retail, Logistik, Manufacturing och Healthcare.

Inom dessa branscher har vi framförallt skapat tillväxt genom affärsutveckling, sälj- och säljledning, ledarskap, personal- och organisationsutveckling och stoltast är vi för vår gemensamma förmåga att genomföra förändring och transformering. Vi får saker att hända både entreprenöriellt likväl som intraprenöriellt. Vi har alla lång erfarenhet från att ha arbetat internationellt och lokalt i Sverige. Vi är samtliga aktiva inom styrelser och advisory boards alternativt som mentorer.

Vi har varit mycket framgångsrika och lyckats väl men även misslyckats. Genom att arbeta med er får vi nya kunskaper och förädlar våra gamla kunskaper. Det sammantaget gör att vi tror att vi kan medverka till din framgång.