Här finner du exempel på vad vi gör för våra kunder just nu

Våre erbjudanden är fokuserade kring ”top-line”, främst hur intäkter skapas och ökas i företag. Bransch eller fokus spelar mindre roll, men vi har arbetat mycket med bolag inom high-tec eller där digitaliseringen är en förändringskraft just nu. Erbjudandena som företagen hos våra kunder har får gärna vara avancerade och icke-triviala. Vår bakgrund från sälj, säljledning, företagsledning, styrelsearbete och investeringar gör att vi kan jobba med frågeställningar vertikalt genom bolag – från investering och hur värde bäst skapas till vilka taktiska aktiviteter som får det att hända.

Vår målsättning är att vara enkla att arbeta med. Är det svårt att definiera ett uppdrag så gör vi något kort och känner på varandra. Vi tar bara betalt av nöjda kunder.

Go-to-market modeller

Idag är det ett ackord som skall slås an när det gäller att nå en hel marknad. Varje kanal är en egen ton, men det går inte att blanda dem hur som helst. De måste arbeta i samklang. Vissa målgrupper skall nås via traditionell personlig försäljning, men det måste göras effektivare och smartare. Samtidigt behöver jag nå nya målgrupper eller beslutsfattare och då krävs nya metoder. Samtidigt är det bevisat att kunderna tar ansvar för en större del av sin köpprocess själva så vi måste vara smarta och leda dem via vår digitala kommunikation. Läs mer här.

Sälj på hög nivå

Personlig försäljning till beslutsfattare blir mer och mer en avgörande färdighet för att landa de där nyckelkunderna som blir de namnkunniga referenserna eller skälet till att investerarna våga satsa pengar. Utan den förmågan som organisation eller individ kan det vara svårt att konkurrera idag. Allt är ännu inte digitalt och kan hanteras på email, många gånger måste man få ett beslut av den högste beslutsfattaren och då gäller det att göra sig relevant i mötet och med erbjudandet.

Vi har en färdig modell och utbildning som bygger på tio års erfarenhet och över etthundra bolag. Läs mer här.

Partner Experience

Partners är en nyckel till verklig expansion och tillväxt. Idag hjälper det inte dock med att bara dela in partners i olika kategorier och göra ett avtal, det krävs mer än så. De senaste åren har vi utvecklat ett ramverk för Partner Experience Hur får man partners att uppleva att partnerskapet har ett högt värde och att ni gör jobbet bättre än konkurrenterna? Mest viktigt är kanske att ni vet hur ni ligger till och om ni verkligen gör att bra jobb?. Läs mer här.

Nya digitala verktyg och kanaler

Digitaliseringen är en möjlighet och ett hot. En  möjlighet till att bli mycket effektivare och kunna jobba med urval som en människa inte kan överblicka eller ta fram. Det går att följa kunders beteende i realtid och anpassa sin försäljning i varje ögonblick om man använder rätt verktyg. Samtidigt är det ett hot eftersom om man förlitar sig för blint på tekniken så tappar man lätt det mänskliga anslaget och relationen till kunderna. Dessutom förlitar sig kunderna på att alla ledande leverantörer finns väl representarade i digitala kanaler – om det inte är fallet så kommer kundgruppen att åldras snabbt. Läs mer här.

Affärsplan

Har du kört fast i att göra klart affärsplanen elelr marknadsplanen som måste vara klart snart? När vi hjälper till med planer kan det handla om att ge en nytändning och få planen testad mot en extern part, innan man drar den i styrelsen eller ledningsgruppen. Är den tillräckligt bra? Tydlig? Stämmer mina antaganden? Ibland kan det vara bra att ta hjälp. Läs mer om hur vi hjälper till med affärs- och marknadsplaner här.

Exit ready

För många bolag så komer stunden då ägarna funderar på om det är rätt att göra en exit och hitta nya ägare till bolaget. Ibland därför att det är det bästa för bolaget som kommer att behöva betydligt större resurser för att komma vidare. Ibland kan det vara helt egoeistiska skäl från ägarna att man vill kapitalisera på det värde som finns uppbyggt i blaget. Vi har ergarenhet från ett flertal exits och kan göra en pre-check om bolaget är ”exit-ready” efter ett antal konkreta checklistor. Kan göras enkelt eller mer avancerat. Läs mer här.

Styrelsepresentationer

Hinner du inte? Vi vet att ledare av företag idag har utsatts för stark konkurrens innan det fick sina jobb. Så att ta fram en Styrelsepresentation inför ett Strategi möte exemplevis det kan du. Men vad vi också vet att den största bristvaran för ledare är tid. Det är där vi kommer in. Läs mer här.

Strategier

Hur ska ett bra strategiarbete gå till? Våra kunder är oftast en Styrelse eller en VD som vill ha hjälp med att under processens gång få hjälp med frågeställningar och anslag som ger ett dynamiskt  beslutsunderlag för framtida inriktning. Vi får väldigt ofta även uppgiften att facilitera hela processen i syfte att komma i mål med strategiarbetet på utsatt tid. Om vi får välja fortsätter vi även med uppföljningsarbetet och själva genomförandet. Läs mer här.