Vi har delat upp det vi gör i tre erbjudanden; Academy, Equity och Business Review.

Ibland kan det vara svårt att snabbt förstå vad ett företag är duktiga på och var deras fokus ligger – speciellt bland alla konsulter. Detta är vårt försök att bli lite tydligare. Hoppas det fungerar.

Praktisk och konkret kunskap om ”allt” kring Go-To-Market. Hur säljer ni? Vad till Vem och Hur?

Hjälper nystartade företag med kapital och praktiskt arbete. Vi har gjort det själva flera gånger och vet hur.

När du behöver en oberoende ”second opinion” om ditt bolag eller bolaget där du sitter i styrelsen.

Academy

Allt kring Go-to-market i praktiken

Vi har byggt upp ett mycket omfattande material – en Academy – kring alla praktiska aspekter av Go-to-market. Den innefattar olika säljmodeller, från beslutsfattare till digitala kanaler och från strategi och teori till praktiska checklistor. Efter att ha gjort en gemensam bedömning av ditt företags möjligheter och utmaningar så skräddarsyr vi material och utbildning som krävs för att möta marknaden på ett nytt sätt. Vi hjälper er att sätta en ny sälj- och marknadsstrategi, samtidigt som vi ger er konkreta verktyg. När vi är klara kan ni själva ta det omfattande materialet vidare och bygga en egen Academy.

Vår målsättning är att på effektivaste sätt och på kortast möjliga tid dela med oss av vår erfarenhet och kunskap, samtidigt som vi säkerställer den beteendeförändring som krävs. Vi vill bli er strategiska partner för att bli ännu duktigare framför kund, både personligen och via kanaler, över lång tid.

Equity

Investerar kapital och resurs i utvalda projekt

I projekt där vi har jobbat som konsulter ett tag, eller där vi känner grundarna, är vi investerare när båda parter ser ett intresse. Vi investerar alltid en kombination av kapital och kunskap/tid för att våra investeringar skall ges bäst utveckling. De projekt vi har investerat i är vi alltid operationellt aktiva i och ett stöd för ledningen att lyckas. Vår investering säkerställer vårt åtagande och vi jobbar med allt från direktinvesteringar, optioner till work-for-equity.

För närvarande har vi ett antal aktiva projekt – från nystartade till etablerande, noterade bolag.

Business Review

Vi gör oberoende analyser åt styrelse och högsta ledning

Vi har tagit fram ett antal oberoende reviewer (asessments) som vi utför till styrelse och högsta ledningen. Speciellt fokuserar vi på genomgång av affärsmodell och affärsplan, ledning och nyckelpersoner samt innovationsförmåga.

Syftet är att ge styrelse och högsta ledning en oberoende resurs för att göra reviewer i olika former. Vi har alla arbetat som företagsledare och styrelseledamöter och använder den erfarenheten för att skapa relevanta reviewer av de strategiskt viktigaste områdena.