Bidrar med operativ expertis, erfarenhet och exekveringskraft

Vi använder vår expertis och vår erfarenhet för att stödja i transformations eller förändringssituationer. Vi vill arbeta nära ägare och högsta ledning och med fullt förtroende kunna bidra till att ett maxialt värde byggs i de bolag vi jobbar med. Vi är ett verktyg för att genomföra förändringar och fokuserar helst på operativa uppgifter. Detta eftersom vi tror att alla bolag själva måste bygga sin egen strategi men att man ibland kan behöva hjälp med extra energi för att genomföra förändring eller snabb expansion. Vi hjälper gärna till och faciliterar strategiövningar men vi arbetar själva operationellt.

Vårt uppdrag är att vara flexibla och bidra där det mest behövs. Ägare och ledning kan använda oss som ett ”multi-verktyg” för förändring och sätta in oss efter behov. Vi jobbar helst med Go-To-Market frågor (sälj. marknad, leverans…) och ofta med organisations- eller personal/resursfrågor.

Investerar kapital och resurs i utvalda projekt

I projekt där vi har jobbat som konsulter ett tag, eller där vi känner grundarna, är vi investerare när båda parter ser ett intresse. Vi investerar alltid en kombination av kapital och kunskap/tid för att våra investeringar skall ges bäst utveckling. De projekt vi har investerat i är vi alltid operationellt aktiva i och ett stöd för ledningen att lyckas. Vår investering säkerställer vårt åtagande och vi jobbar med allt från direktinvesteringar, optioner till work-for-equity.

För närvarande har vi ett antal aktiva projekt – från nystartade till etablerande, noterade bolag.

Inkubator för bra och innovativa idéer

Varje termin tar vi oss an ett projekt som vi driver till verklighet. Vi använder ett tänk som liknar agila tänkets ”minimum viable product” – eller på svenska ”minsta lösning/produkt som ger ett konkret affärsvärde”. Det kan vara den första fungerande versionen av appen, det nystartade förtaget eller första kundprojektet med den nya idén.