We are proud to have some of the smartest and most innovative companies in Sweden and Europe as our customers. Some examples below and in some cases what we have helped them with.

Future Ordering develops the next generation digital ordering platform for restaurants, hospitality services, and venues.Whether for a chain or a global franchise organisation, that needs a flexible self-ordering offering. With a single application for app, web and kiosk ordering channels, that seamlessly integrates with your loyalty, marketing, operations and point of sale. Wishmaker have invested and successfully raise the first round of financing.

Starcounters one of Sweden’s few R&D and deep tech companies. With patented technologies around in-memory computing and AI it is set on the challenging task of fundamentally changing the Enterprise Software market. We assisted with fund-raising targeting global, international investors.

Bambora är en ny innovativ aktör inom betalningsindustrin. Läs mer om bolaget på www.bambora.com. Vi har arbetat med att bygga Go-To-Market modeller för det nya bolaget och arbetat som rådgivare på olika nivåer. Här har vi hjälp till att integrera säljorganisationerna från Euroline och Samport och snart även Mobile Payment Solutions och ePay. Dessutom har vi hjälpt till att ta fram en ny partnermodell och en säljakademi för att höja kompetensnivån och hantera alla nyanställda. Vi ser fram emot att arbeta med Bambora så länge som det behövs för att bygga ett signifikant värde.

Biogen är en av världens ledande bioteknikföretag, med fokus på att utveckla behandlingar för allvarliga neurologiska, autoimmuna och sällsynta sjukdomar. Vi har hjälp dem utveckla sin metodik och retorik att kommunicera med beslutsfattare och påverkare.

Cryex är en ny aktör inom kryptovalutor med ambitionen att bygga en helt ny finansiell funktion baserad på blockchain-tekniken. Läs mer om bolaget på www.cryex.com. Simon har agerat arbetande styrelseordförande under uppstarten och uppfinansieringen av bolaget. Vi har även investerat i tidigt läge.

HiQ är Sveriges största och ledande IT-teknik konsult i Sverige. Läs mer på www.hiq.se. Vi har bistått med säljexekveringstips och drivit ett antal workshops för att dels förbättra exekveringen men även för att sätta företagets mål i samma fas som konsulter, säljchefer och säljare. Detta är ett rent konsultuppdrag.

Green Hat People är ledande aktörer inom att skapa meningsfulla event i norra europa. Läs mer på www.greenhatpeople.com. Vi har bistått bolaget vid go-to-market strategi och samarbetar gärna med dem i andra av våra projekt. Peter är delägare via bolag.

Tobii är ett av Sveriges mest framgångsrika och lovande nya teknikföretag. Läs om det spännande företaget på www.tobii.com. Vi har agerat rådgivare och bollplank åt divisionerna Tobii Tech och Tobii Dynavox.

Sucure mailbox är ett svenskt innovativt företag som löser problemet med dagens osäkra emailhantering. Vi har varit rådgivare inom strategi och finansiering samt utarbetande av go-to-market modell.

Nedan finns exempel på andra företag vi har jobbat med – i och före Wishmaker