Vi investerar kapital, erfarenhet och praktiskt arbete

Equity beskriver vårt fokus på nystartade eller tillväxtföretag. Vår erfarenhet och kunskap från att själva ha jobbat som entrepenörer och VDar i tillväxtbolag kan kombineras med en entreprenörs idé och driv med bra resultat. Ofta upplever ledningen eller ägarna att bolaget behöver tillföras en kombination av resurs, erfarenhet och praktiskt arbete. Ofta i kombination av att man behöver mer kapital. Vi använder främst vår kunskap kring att bygga och exekvera bra go-to-market modeller och att resa kapital, i Sverige eller internationellt. Inte sällan kommer vår internationella erfarenhet och nätverk ofta väl till pass då expansion alltid är på agendan.

Vi har jobbat med ett flertal bolag och har en bra uppsättning referenser som vi gärna delar med oss av.

Plan, ledning och styrelse

Alla bolag ska ha en plan. Däremot är vi inga stora fans av en detaljerad femårsplan för ett nystartat bolag. Vi tror på att vara snabbfotade, rörliga och anpassningsbara. Det ställer högre krav på ledning och styrelse att jobba nära och i verksamheten. Vi har massor med tips och råd hur man sätter upp ett bra sätt att arbeta som ger fokus på rätt saker utan att för den skull inte tänka lite längre än näsan räcker.

Kapital och kapitalanskaffning

Många bolag har en stor idé – en så stor idé att det inte går att driva företaget utan att få kapital att täcka underskott den första tiden. Ofta är det produktutveckling eller marknadsaktiviteter som drar likviditet i bolaget. Ibland är det lite pengar, ibland en serie av allt större investeringar för att bli ett internationellt bolag. Vi kan skjuta till eget kapital via vår egen investeringsfond Wishmaker Investment Fund och/eller hjälpa hitta lämpliga investerare. Vårt fokus är på sådd-investeringar och A-rundor, där vi har ett bra kontaktnät. Ofta bidrar vi som styrelseledamöter till att företaget lyckas hitta en eller flera bra investerare.

Innovation & Kreativitet

Vi har i många bolag bidragit med att göra innovationsprocessen mer strukturerad och möjlig att de resulterar i verkliga produkter och kundvärde. Inte på något sätt lägga band på galna innovationer men se till att de pekar mot ett gemensamt mål. Vi kan dessutom själva bidra med en god portion kreativitet genom att visa hur andra bolag har jobbat och testa deras affärsmodeller på vårt ert tänk.

Har du redan en idé?

Om du redan har en idé och vill ha den testad för hur ”investerbar” den är kan du ansöka om investering från Wishmaker Investment Fund. Du bör ha kommit längre än bara en tanke och kunna visa med en mockup eller presentation vad du vill göra. Vi har också gjort ett flertal ”carve-outs”, dvs där man startar t.ex. ett produktbolag ur ett konsultbolag. Något vi gillar och är bra på.