Vet du vilka förmågor som avgör ditt företags överlevnad?

Vi vet idag att innovationsförmåga är avgörande för ett företags överlevnad. Innovation är än viktigare nu och kan dessutom göras i så många olika dimensioner. För att bli innovativa måste man ha tillgång till ett team eller en organization som har en bra balans mellan s.k. Discovery skills och s.k. Delivery skills.

Med Discovery skills menas förmågan bl.a. att observera och kunna knyta ihop samband mellan företeelser som inte självklart hör ihop. Det är bra om man är kreativ och har en god visuell förmåga. Om man har bra Discovery skills så behärskar man konsten att ställa bra frågor, man är bra på att observera och se vad som verkligen händer, man har en förmåga att nätverka, man kan/vågar experimentera och kan associera ihop komponenter som inte uppenbart siter ihop eller är relaterade. Discovery förmågan bör dock kompletteras av personer med Delivery skills. Här finns de som ser till att idéerna blir verklighet och som kan se hur saker skall göras. En person med Delivery skills kan analysera, planera, har en känsla för detaljer, besitter en god portion självdisciplin och kan, kort sagt, exekvera en idé till verklighet.

Precis som i ett lagbygge i idrottsvärlden så måste man i innovativa företag bygga ett lag med spelare som kompletterar varandra. Alla kan inte vara målvakt och se hur det gick med Zlatan och Messi i samma lag… Balansen är viktig och dagens ledare måste bygga team där förmågorna kompletterar varandra. Dessutom måste man veta vilka dessa förmågor är och hur man mäter dem. På Wishmaker har vi tagit fram ett Innovationstest som syftar till att kunna mäta vilka förmågor man själv eller andra i sitt team har. Testet finns i två ambitionsnivåer, där den enklare modellen är gratis att ta.

Det är dessutom intressant att veta att det mycket väl är möjligt att förbättra sina förmågor, av båda typerna. Intuitivt så inser man att man kan bli bättre på att realisera (genom att öva, träna och lära av andra) men vad som är mer intressant är att Discovery skills, som innehåller en hög grad av kreativitet, också är något man lär sig genom livet, inte föds med.

Forskning visar att det bara är 1/3 genetiskt betingat hur kreativ man är. Med andra ord är kreativitet något man till stor del kan förvärva genom att träna på. Analogt innebär det att alla de bärande förmågorna som krävs i kreativa team kan dramatiskt förstärkas genom utbildning och träning samt att man därmed kan bygga en innovativ organisation genom en lämplig kombination av rekrytering och träning.

Affärsmodellsinnovation är därför en avgörande kompetens (discovery skills – delivery skills) för att lyckas skapa värde och driva ny tillväxt. Har ni kompetenserna hos er? Har ni rätt mix av kompetenserna? Är ni bättre än genomsnittet i er bransch för att säkra framgång 2015? Gör gärna WMI´s Innovationstest och se hur ni ligger till – innovationstest

Mät det konkreta värdet av ett bra nätverk

När man ser sig omkring och ser framgångsrika personer som man känner lite bättre är det vanligt att det finns en koppling till att de har ett bra personligt och professionellt nätverk. Om man nu skall ge sig på att ranka lite i det professionella nätverket – vad ska jag då titta efter?

  1. Vad har de egentligen åstadkommit och vad skapar de just nu? Om du är fokuserad på resultat så är det bra att prioritera kontakter som också är det. Naturligtvis helst inom ditt område eller bransch, men snöa inte bara in på personer som gör samma sak som du. Kolla också att de verkligen har gjort allt de säger. Idag kan man på webben snabbt kolla om vad de säger stämmer med verkligheten.  Ibland kan det vara vettigt att lite kritiskt kolla om de verkligen har gjort allt de skriver på t.ex. LinkedIn. Om du är intresserad av detta speciellt så läs gärna artikeln ”The older I get the better I was”.
  2. Vad har de för räckvidd? Hur många människor påverkar de? Är den här personen en ledare inom sitt område och vad är indikatorerna på att man är en ledande påverkare inom området?
  3. Hur väljer de att spendera sin tid och sina pengar? Inget säger mer om en persons grundläggande värderingar om man får titta in i kalendern och vad de lägger pengar på.
  4. How do they spend their time and money? Nothing tells me more about a person’s value system than a scan of their datebook and their checkbook. Show me how you spend your time and money, and I’ll tell you who you are. Visa mig detta och jag skall säga vem du är…
  5. Har de en attityd som progressiv och i grunden positiv? Om man inte växer som företag så tappar men – samma sak gäller för människor och relationer. Om man kan hålla smarta, kreativa, framåt-tänkande personer kring sig så är det lättare att ”växa”. En positiv attityd är ett måste. Man kan vara sarkastisk men det är inte samma som en gnällspik eller någon som konstant klagar . det går bort.
  6. Är det intresserade av att samarbeta? Om jag ser en möjlighet att samarbeta så vill jag gärna veta att de åtminstone är öppna för idén. Är de verkligt intresserade av att företaget de jobbar på skall lyckas eller är de bara intresserade av att lyckas själva? Personer med stora egon är svårare att jobba med då egot ofta lyckas komma i vägen.Är d
  7. Är de responsiva?Det är jobbigt att vänta tre veckor på ett enkelt email-svar, utan att det finns några speciella omständigheter – bara ett allmänt ”jag har så mycket att göra”. Det indikerar ofta en person som inte är speciellt effektiv eller kan prioritera.
  8. Vad är deras Arbete. Jag har satt stor bokstav på Arbete eftersom jag menar den högsta formen av Arbete – livets arbete. Jag vill gärna känna en persons högst flygande ideal och breda vision för att försöka förstå vad som motiverar dem och vilket mål de strävar mot.
  9. Håll koll på nätverket. Förr hade man en liten svart bok – Little Black Book – men nu är digitala metoder effektivare. LinkedIn och andra web-tjänster är bra, de är dina och följer dig när du byter jobb men ibland kan de ändra affärsmodell eller funktionalitet vilket kan bli jobbigt. Undvik att hålla kontakterna i företagets CRM-system. Då tillhör de per definition företaget och inte dig – och ibland kan det vara krångligt att få med sig dem om man slutar.
  10. Var alltid ärlig och genuin i ditt nätverkande. Varje kontakt har ett värde men en förlorad kontakt, någon som tappar förtroende för dig, är en kostnad som kan vara högre än 100 nya kontakter.

Om någon frågar dig om värdet av ditt nätverk så ska du förhoppningsvis efter att ha applicerat dessa råd ett tag kunna svara – ovärderligt!