Bubblan brister – men när?

En intressant reflektion om de pågående heta diskussionerna om olika bubblor (finans, start-up, värderingar, huspriser m.fl.) i press och på webben är att de flesta handlar om olika företeelser som enligt empirisk erfarenhet är cyklisk. En sak vet man om börsen framåt och det är att den kommer att gå både ner och upp. Det är bara en fråga om tidsperspektiv som man tar. Detsamma är sant för de andra bubblorna också. Börsen är en evig diskussion och i sak kan man säga att det handlar om att vara mer insatt än majoriteten för att kunna tjäna pengar på andras mindre insikt. Då kan man sälja och köpa i mer rätt tid en alla andra. Med den insikten är det viktigt att vi ändrar beteende så fort vi deltar i en diskussion om bubblor och i om priser eller värden ska gå upp eller ned. Fråga alltid efter personens syn på när det kommer att gå upp eller ned. Ett uttalande om att man tror att det är en bubbla nu och att den kommer att brista är meningslöst om man inte kan (eller vågar) uttala sig om när det sker. Så, ta inte breda uttalanden om att börsen snart går upp. Fråga när – då blir diskussionen garanterat spänstigare.

 

Virtual reality – så här blir det

Dekor okno

Det har visats i ny forskning att det finns stora möjligheter till ökat värde både för kunder och leverantörer med relativt begränsade insatser om vi lärde oss att samla in, behandla och agera på beteendedata som skapas i realtid. Läs Andrew Jones artikel här om hur man enkelt kan skapa tillväxt genom att göra detta. Det mest intressanta är att företag oftast har som målsättning med ”personalization” att hitta nya kunder. Ändå baseras de flesta insatserna på de befintliga prospekten eller kundernas beteenden. Inte underligt att det då inte dyker upp några nya målgrupper eller kundsegment.Dekor okno

Produktiviteten ökar inte

En spaning om den globala produktiviteten visar att det trots stora investeringar i high-tech, främst inom FinTech inte visas några förbättringar på produktiviteten inom de ledande industrinationerna.

The Conference Board Productivity Brief 2015 skriver:”Zero or even negative total factor productivity growth suggests that improvements in the efficiency by which labor and capital are used have stalled. The slowdown in TFP growth can also be indicative of weak demand and regulatory challenges that prevent businesses from maximizing their potential through investments in technology and innovation. Ultimately declining TFP prevents companies from improving their competitiveness and profitability, and threatens the ability of countries to maintain or better people’s living standards.”

Min spaning är att det finns två möjliga scenarios; antingen ger alla stora investeringar inte det utfall i värde för kunderna som motsvarar investerade pengar eller så har produktivitetsvinsterna helt enkelt inte kommit ännu. En reflektion är att inom FinTech är det till stor del en förflyttning av vinster från de etablerade spelarna till start-ups som sker. I några fall kan de etablerade aktörerna (främst banker) dessutom kompensera Terrarium TV för bortfallen genom att öka vinsterna inom de områden där det i praktiken råder monopol eller oligopol. Summan av det ger ingen oproduktivitetsförbättring. Många start-ups presenterar sina affärsplaner och intäktsströmmar som om de kommer att ersätta ”de gamle” och för överskådlig framtid fortsätta ta deras pengar hop over to this web-site. Personligen tror jag att det kommer ett stålbad där kunderna kommer att kräva konkreta kostnadssänkningar – inte bara en bättre upplevelse eller tjänst för samma kostnad. Många FinTech bolag kommer att kunna hantera det men det kommer att finnas undantag. Därför är det min tro att produktivitetsökningen kommer, men att det först kommer en korrektion i marknaden där några aktörer inte kommer att hinna ställa om i tid. Det kommer inte att bara vara de största start-up bolagen som överlever – en stor kostnadskostym kommer att för några bli ett bojsänke när korrektionen kommer.

Kortmodellen

Termen Kortnätverk är väl knappast något som gör gemene man speciellt upphetsade. Men bakom den tråkiga och generella etiketten gömmer sig en stor möjlighet. Detta är ett område under stark förvandling och som påverkas av xtremt många händelser och aktörer. På ena sidan har vi bankerna som mer och mer kryper tillbaka till sina tryggaste affärer (se inlägg om bankernas dilemma) å andra sidan konsumenterna som vill betala på enklare och mer konsumentvänliga sätt som med mobilen eller på webben. Dessutom har vi alla företag och handlare därimellan som tidigare bara sett betalning som att ta och få betalt och snarast ett nödvändigt ont. All form av betalning kostar idag för en handlare; kontanter kostar pengar att hantera, kort har avgifter och det har alla andra betalningsformer på ett eller annat sätt . Det som är nytt är att man mer och mer knyter informationen om betalningar till big data analyser om beteende och till kundlojalitesprogram i olika former. det känns väl redan idag ganska ologiskt att ha ett plastkort till för att hantera kundlojalitesprogram för en butik?veroxybd.com

Systemet behöver förändras i grunden och nu flockas nya aktörer för att bli de som drar Terrarium TV nytta av den disruptiva förändringen. Företag som iZettle har i grunden innoverat branschen, konsolideringen kommer att vara brutal för de som sitter still eller lämnas utanför, alla outnyttjade potentialer kommer att fyllas av befintliga aktörer eller nya (lex Klarna). Dessutom lägger sig nu EU i och reglererar avgifter och strukturer eftersom de, säkerligen helt korrekt, begränsar lönsamheten och röröigheten för europeiska handlare.

Hur påverkar det din affär och ser du någon möjlighet?

Figuren ovan är ”Kortnätverk” av Frispar – Eget arbete. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kortn%C3%A4tverk.png#/media/File:Kortn%C3%A4tverk.png