Ett bibliotek för att bygga praktisk kunskap

Academy innehåller ett stort antal olika moduler inom sälj och go-to-market. Fokus ligger på hög-nivå B2B och partnering. Genom att välja ur biblioteket efter de behov din organisation har kan man bygga en anpassad utbildning eller seminarieserie för att fylla på kompetensbehovet. Läs mer om priser för att sätta ihop en egen serie här.

Vi har blandat eget material med lån från de teorier som vi tycker bäst stödjer våra egna praktiska erfarenheterna. Just erfarenheterna från många olika situationer och företag gör materialet levande och skilt från en teorigenomgång eller vad man kan läsa sig till i böcker. Materialet är använt med ledningar och säljkårer i över 100 svenska företag.

Analysera en kund – intro

”Analysera en kund” lär ut metoden att göra en professionell förberedelse och analys av en ny kund. Vi går igenom hur du gör din research och hur du mäter om du har förberett dig nog. Teori, checklistor och källor gås igenom.

Enkel
Beslutsfattarför-säljning – teori

Beslutsfattarförsäljning är en speciell process som kräver en förståelse för hur en beslutsfattare tänker. Vi går igenom teorierna bakom och förklarar hur man skall tänka och agera. Bör följas upp med ”Beslutsfattarförsäljning – Process”.

Medel
Partner Experience – en modell

Med modellen ”Partner Experience” kan ni bygga upp en modell för att följa upp hur era partners ser er som partners och implementera ett kontinuerligt förbättringsarbete. Inkluderar genomgång av modellen och exempel men ej implementation.

Avancerat
Färger & roller i sälj

Hur KAN man använda DISC-analys (Förutsätter att deltagarna är kunniga i eller har gått en) och kombinera det med de vanligaste rollerna man stöter på inom försäljning. Man kan agera mer flexibelt i personlig försäljning och undvika de vanligaste klavertrampen i retoriken.

Enkel
Entrepenörskap

Vi får ofta frågan vad entreprenörskap är och hur man vet om man har det. I detta avsnitt har vi samlat våra erfarenheter som entrepenörer och delar med oss. Tips och praktiska råd blandat med visa ord från oss och andra.

Avancerat
Membership Economy

genom samarbete med Robbie Baxter Kellerman som har skrivit den bästsäljande boken Membership Economy så mäter vi och ger tips om hur mycket ”Membership Economy” just ditt bolag är. Innehåller både en mätning, analys och en rekommendation.

Avancerat
Partnerhips – en intro

Grunderna för försäljning via en partnermodell – en av de fundamentala komponenterna i en modern mix av kanaler i dagens B2B-försäljning. Detta är en grundkurs och bör följas upp av en fördjupning för att kunna omsättas till en praktiskt implementation.

Enkel
Förändrings-benägenhet

Alla tycker om förändring, bara det inte gäller en själv… Vi belyser utmaningarna med förändring och mäter förändringsbenägenheten hos gruppen. Ger en insikt i hur mycket som kommer att krävas för att åstadkomma förändring – hos alla parter.

Medel
GTM Ackordet

Idag är försäljning en val av olika kanaler och olika resursinvesteringar som ska fungera i unison – precis som ett ackord. Vi går igenom grunderna och ger exempel.

Enkel
GTM Primer

En grundkurs i Go-to-market for B2B-försäljning. Vi går igenom teorierna och principerna bakom hur man väljer metod, målgrupp och erbjudande i praktiken. Gott om praktiska exempel.

Enkel
GTM Triangeln

En fortsättning på grundkursen i GTM där vi analyserar mer på djupet och också ger praktiska råd till ditt företag. Inkluderar även förberedelser och hemläxor.

Medel
Hiss-pitch

Vi lär ut grunderna för en hisspitch – hur man bygger upp den och anpassar den för olika situationer och mottagare. Tränar, testar och ger varandra feedback.

Medel
Innovation – Kreativitet

En översiktlig genomgång av grunderna för innovation och hur kreativitet kommer in. Kan man träna upp sin kreativitet? Vi tar ett par exempel på djupet och visar exempel från praktiken.

Enkel
Innovations-förmåga

med grunderna i teorier från Harvard Business School så visar vi på hur man kan mäta en organisations innovationsförmåga och belyser värdet av att sätta samman team som kan ge rätt balans i innovationsförmågan.

Enkel
Bokning och ringkort

En avancerad kurs i bokning av beslutsfattare och design samt användande av ringkort. Omfattar komplett genomgång från teori till praktik och övningar.

Avancerat
Beslutsfattar-försäljning – Process

Ett naturligt fortsättningssteg i beslutsfattarförsäljning. Vi går igenom den grundläggande processen och anpassar den till ert företags verklighet – baserat på erfarenhet och exempel från verkligheten.

Medel
Säljarens roll

den moderne säljarens roll är under stor förvandling. Detta är en uppdatering och väckarklocka hur den moderne säljaren jobbar och vilka förväntningar som finns på kunskaper, färdigheter och resultat.

Enkel
Time Management

Bland det svåraste som finns att bemästra är att managera sin egen tid. Alla kan behöva en uppfräschning, tips och råd på ämnet – oavsett hur erfaren eller ny man är.

Enkel
Why Why?

Vi visar hur man kan använda Simon Sinek’s tänk kring ”Starting with Why” inom försäljning. Dels för att skapa en mer intressant dialog och dels för att formera nya mer appellerande värdeerbjudanden.

Enkel
Avsluts-hantering

En avancerad geniomgång och övning i avancerad avslutshantering för högnivå B2B. Vi går igenom teorierna och visar alla tricks och tips i boken.

Avancerat
Möte 1 och Möte 2

En djupdykning i hur man designar de bärande mötena i beslutsfattar-försäljnings-processen. Dessutom går vi igenom och övar på varje steg och bild i presentationerna.

Avancerat
The Challenger Sale

Challenger Sale har revolutionerat förståelsen för avancerad B2B-försäljning. Vi går igenom och anpassar den till svenska förhållanden.

Medel
Checklistor och mallar

Vi lämnar över ett omfattande bibliotek av checklistor, mallar, tips & tricks dokument m.m. Förutsätter i många fall att de avsnitt checklistorna omfattar har gåtts igenom.

Medel
Inspiration

En samling för avancerad beslutsfattarförsäljning relevanta inspirationsklipp. Består av tips på videos, några egenproducerade delar och tips på källor. Kräver inte att den hålls utav oss utan kan köras i egen regi.

Enkel
Instegs-tjänst

En bra instegstjänst är instrumentell för att bygga en fungerande och effektiv försäljnings-process mot beslutsfattare. Vi går igenom teorier och designar en för er.

Avancerat
Status Quo

Inte svängig gubb-rock utan en belysning av en av de vanligaste fallgroparna inom försäljning: att inte kunna hantera Status Quo-situationen.

Enkel
Sälj- och köpprocess

För att lyckas inom försäljning är det viktigt att kunna och förstå både kundens köpprocess och sin egen säljprocess. Kundens köpprocess styr progress, inte tvärt om.

Enkel