Priser

Vi gillar att göra det enkelt , både för er och oss. Typiskt så sätter vi ett enhetspris på 25.000 SEK ex moms för en workshop, allt inkluderat utom resor. Vi gillar att börja tidigt, typ 8.00 och köra tre timmar. Man kan också köra på kvällen om ni har ett tufft schema, men då bör man lägga in tid för att äta något. Några av delarna hinner man med flera av på ett tillfälle och några tar hela tiden. Titta vilka du tycker verkar vara intressanta och hör av dig.

Helst vill vi inte göra ett enda ”skott” men vi ställer inga krav på att man förbinder sig för långa serier. Avrop per gång är helt ok.

Exempel

Beslutsfattar-försäljning

Teori

Grundläggande teori bakom beslutsfattarförsäljning

Process

Den övergripande beslutsfattarförsäljningsprocessen

Analysera

Analysera en kund i detalj

Bokning

Hur man gör bokning och använder ringkort

M1 + M2

Hur man genomför Möte 1 och Möte 2 i beslutsfattarförsäljningen.

Instegstjänst

Hur man designar, säljer, levererar en bra instegstjänst.

Avslutshantering

Detaljerna och övning i avslutsteknik

Checklistor

Överlämning av checklistor och mallar för alla genomgångna delar.

Tar mellan fyra till fem tillfällen, beroende på intensitet. Hemläxor och egna övningar tillkommer.

Go-to-Market

Primer

En grundkurs i hur man bygger Go-to-market.

Ackordet

Hur man sätter ihop en bra balans i de olika GTM-kanalarn och disponerar sina resurser bäst.

Triangeln

Hur man väljer och designar Erbjudande, säljmetod och målgrupp bäst för sin business.

Kan göras på ett längre eller två kortare tillfällen.

Peppa nytt team

Färger & roller

Hur man använder DISC-analys och roller för att anpassa sin retorik.

Förändring

Mäta och tydliggöra förändringsbenägenhet i teamet och förbereda för nya saker.

Innovation/Kretivitet

Hur blir man innovativ? Kan man träna kreativitet?

Why Why?

Applicera Simon Sinek’s tankar på er situation och inspirera er för nya stordåd.

Tre intensiva tillfällen, samlat i tiden, fungerar bäst.

Intresserad? Skicka ett kort email så berättar vi mer.