Dekor okno

Det har visats i ny forskning att det finns stora möjligheter till ökat värde både för kunder och leverantörer med relativt begränsade insatser om vi lärde oss att samla in, behandla och agera på beteendedata som skapas i realtid. Läs Andrew Jones artikel här om hur man enkelt kan skapa tillväxt genom att göra detta. Det mest intressanta är att företag oftast har som målsättning med ”personalization” att hitta nya kunder. Ändå baseras de flesta insatserna på de befintliga prospekten eller kundernas beteenden. Inte underligt att det då inte dyker upp några nya målgrupper eller kundsegment.Dekor okno