Är din GTM modell en större differentiering än dina produkter och tjänster?

Sverige är fantastiskt duktiga på innovation. Forskning visar att 2/3 av svensk ekonomisk tillväxt kommer från innovation- Man kan dela upp denna innovation i två delar, Forskning och Utvecklings (FoU)-innovation och Affärsinnovation. Med FoU-innovation menar man arbete med att ta fram produkt och tjänsteidéer, samt forskning och utveckling för att färdigställa dessa. Sverige lägger här 118 miljarder, eller 3,4% av BNP. Detta är 70% av den totala innovationsinvesteringen, de övriga 30% lägger vi på Affärsinnovation. Enbart Finland och Israel lägger mer pengar som del av sin BNP. Vi ligger bra till i Sverige, kan man tycka.Гюрза

Men om man tittar på balansen mellan FoU-innovation och Affärsinnovation hittar man snabbt en obalans. Att vi endast lägger en tredjedel på Affärsinnovation gör oss sämre än medel i EU. Detta visar att vi i Sverige har vår styrka i att ta fram nya innovationer och att vi är sämre på att ta dem till marknaden och exekvera. Terrarium TV Det visar sig också snabbt om man tittar på annan statistik. T.ex. så är endast ett av Sveriges femtio största företag grundat efter 1975. Nyföretagandet är bara hälften av snittet i EU. Israel har 68 teknikbolag på USA börsen, Sverige har 2! Dessutom är det bara 0,1% av alla företag i Sverige som är stora, om man med stora menar över 250 anställda (vilket inte är stort med internationella mått mätt).

All detta visar en innovationsobalans i Sverige. Fler bolag borde fundera på hur de kan få sin affärsmodell eller go-to-market modell att vara en större del av innovationen. Hur stämmer det på ditt företag?

Rätt Go-to-Market Modell är i dag i många fall en större differentiering och konkurrensfördel än den produkt eller tjänst man säljer. Har ni en ansvarig hos er för affärsinovation? Finns en Business Model Innovation Manager på plats eller har någon annan i företaget denna roll och mäts på det kontinuerligt? Då är ni med stor sannolikhet förändringsbenägna, snabbrörliga och ledande i er bransch där ni kontinuerligt utvecklar effektiva affärsmodeller för att generera nya kunder, nya värden och tillväxt. Om ej så bör ni se över detta omgående om ni vill säkra framgång 2015.