Karin och Sergio Volo med boken Engage

Karin och Sergio arbetar i sitt företag Evoloshen med att lära företag att arbeta annorlunda och bli ett ”Amazing Company”. Läs boken och lär dig vilka möjligheter som finns att ändra ditt bolag. Du kan beställa bokan här!

Företagen måste ha ett högre syfte, en klart uttalad värdegrund att stå på. ENGAGE! är din guide för att engagera dina medarbetare och att skapa ett bestående arv. Du kommer i boken att få ta del av case som tar dig bakom kulisserna på framgångssrika företag såsom TOMS, Virgin, Zappos, PUMA, Southwest, Whole Foods, HCL Technologies och en rad andra, även svenska företag. Du kommer att upptäcka verktyg för att identifiera nya trender och implemen- tera strategier för att skapa en hållbar affärsmodell på en ständigt föränderlig marknad.

”Den som vill lyckas i affärer måste inse att mötet mel- lan kunden och den anställde som representerar före- taget är helt avgörande. Mötet är företaget. Därför är det så viktigt att de anställda känner för företaget och tar ett eget ansvar. Personalen består i dag alltmer av välutbildade och kreativa individer, då fungerar det inte med hierarkiska beslutsstrukturer. Karin och Ser- gio Volos bok Engage! visar på ett inspirerande och pedagogiskt sätt flera exempel på medarbetarnas en- gagemang och att det leder både till nöjda kunder och ökad produktivitet.”
Jan Carlzon, tidigare VD i SAS och författare till bestsellern Riv pyramiderna!

”Engage beskriver en hållbar lönsamhetsmodell för alla företag. Detta är en inspirerande och praktisk bok som visar på exempel och hjälper läsaren att hitta vägen vid utveckling av framgångsrika företag. Alla företag med ambitionen att lyckas långsiktigt måste genuint engagera sig i anställdas och kunders sanna välmående. Karin och Sergio’s Evoloshen modell engagerar och stimulerar till ett helhetstänk för framtidens företag. Engage är en lättläst bok som guidar rätt!
Karin Forseke, Ordförande Alliance Trust plc, fd VD Carnegie Investment Bank AB

”Karin och Sergio Volo lyckas sätta fingret på vad det är som gör skillnad, skapar kraft, energi och fokus i en organisation Your Domain Name. Här är boken som ger dig nycklarna till den attraktiva arbetsplatsen! I mitt jobb läser jag mycket management-litteratur, Engage! adderar stort värde i det att den är både praktisk och direkt tillämp- bar. När du börjat läsa den, kan du inte sluta!”
Lotta Bergmark, Vice President Talent & Leadership TeliaSonera

”Det resultat vilket företag eller organisation som helst åstadkommer är till fullo beroende av kompetensen hos dess medarbetare. En av de viktigaste kompeten- serna är engagemang, en idag alltför underskattad kompetens, om än för alla så uppenbar! Författarna samlar i boken Engage! klokskap i frågan på ett för läsaren inspirerande och lättillgängligt sätt med såväl exempel från företag som lyckats som handfasta råd till hur man bör gå till väga.”
Mats Pettersson, Årets HR-Chef

Har ni all information – men du vet inte vad du skall göra?

Business Intelligence. Big Data. Cloud Services. Information overload… ”Ta upp förra veckans försäljning och jämför med samma period förra året”, säger VD. Några snabba knapptryckningar, en omkoppling på projektorn och ledningsgruppen ser i en graf att någonting dramatiskt har hänt med försäljningen. ”Vilka produktgrupper står för minskningen?”, frågar VD vidare. Några ögonblick senare svarar CFO på vilka produktgrupper som ligger bakom minskningen. Idag är det nästan en självklarhet att all denna information finns tillgänglig. ERP-system ger information om det egna bolaget i detalj, några knapptryckningar bort kan jag se övergripande information om mina konkurrenter, gratis, på tjänster som allabolag.se och via specialiserade tjänster som AC Nielsen kan jag se hur många flaskor Head & Shoulders som såldes i Skövde förra månaden. På 1990-talet var denna tillgång till information snarast en utopi – idag en självklarhet.

Vi har idag, för första gången i världshistorien i de flesta företagen, tillgång till relevant beslutsinformation i rätt tid. Vi har kämpat i två decennium med frågan att lösa tillgången och skapandet av relevant information för att stödja olika former av beslut, både på strategisk och taktisk nivå. Nu är vi framme och ur detta kommer nya ännu mer avancerade Business Intelligence lösningar för att aggregera, kors-tabulera, relatera och visualisera informationen. Nya marknader som Big Data växer explosionsartat för att ta fram ännu mer information som beslutsunderlag för agerande. Men det är inte en lösning på det största problemet. Det största problemet är fortfarande att få det gjort.

Frågar man dagens ledare så anser de till 70% att det största problemet är exekvering och att få det gjort. Otaliga undersökningar och forskningsprojekt visar att genomförandet är den särklassigt största utmaningen. Det finns ett klart överskott på strategiundersökningar och Powerpoint-presentationer och ett tydligt underskott på genomförda, lyckosamma genomföranden. Borde vi då inte nu börja skifta vårt fokus till att se till att vi får det gjort?

Vår spaning är att förmågan att få saker gjorda kommer att få en renässans jämfört med alla högtflygande strategiplaner baserade på den nya och ”bättre” informationen. Vi vet idag att det är lika viktigt för innovation att man har tillgång till kreativa och upptäckande förmågor som att det finns någon med som verkligen kan sjösätta de nya innovationerna till nya lösningar, produkter eller affärsmodeller.

Frågorna ni bör ställa er är: Har ni säkrat en stark Go To Market Modell för 2015 för att få det att hända? Är ni tydliga med era erbjudanden och på vilket sätt ni skall nå utvalda kundgrupper för att skapa en ny eller förbättrad position på marknaden med ökad lönsamhet? Är ni mer proaktiva än passiva? Kort och gott har ni planen för att få det gjort 2015?

 

Vet du vilka förmågor som avgör ditt företags överlevnad?

Vi vet idag att innovationsförmåga är avgörande för ett företags överlevnad. Innovation är än viktigare nu och kan dessutom göras i så många olika dimensioner. För att bli innovativa måste man ha tillgång till ett team eller en organization som har en bra balans mellan s.k. Discovery skills och s.k. Delivery skills.

Med Discovery skills menas förmågan bl.a. att observera och kunna knyta ihop samband mellan företeelser som inte självklart hör ihop. Det är bra om man är kreativ och har en god visuell förmåga. Om man har bra Discovery skills så behärskar man konsten att ställa bra frågor, man är bra på att observera och se vad som verkligen händer, man har en förmåga att nätverka, man kan/vågar experimentera och kan associera ihop komponenter som inte uppenbart siter ihop eller är relaterade. Discovery förmågan bör dock kompletteras av personer med Delivery skills. Här finns de som ser till att idéerna blir verklighet och som kan se hur saker skall göras. En person med Delivery skills kan analysera, planera, har en känsla för detaljer, besitter en god portion självdisciplin och kan, kort sagt, exekvera en idé till verklighet.

Precis som i ett lagbygge i idrottsvärlden så måste man i innovativa företag bygga ett lag med spelare som kompletterar varandra. Alla kan inte vara målvakt och se hur det gick med Zlatan och Messi i samma lag… Balansen är viktig och dagens ledare måste bygga team där förmågorna kompletterar varandra. Dessutom måste man veta vilka dessa förmågor är och hur man mäter dem. På Wishmaker har vi tagit fram ett Innovationstest som syftar till att kunna mäta vilka förmågor man själv eller andra i sitt team har. Testet finns i två ambitionsnivåer, där den enklare modellen är gratis att ta.

Det är dessutom intressant att veta att det mycket väl är möjligt att förbättra sina förmågor, av båda typerna. Intuitivt så inser man att man kan bli bättre på att realisera (genom att öva, träna och lära av andra) men vad som är mer intressant är att Discovery skills, som innehåller en hög grad av kreativitet, också är något man lär sig genom livet, inte föds med.

Forskning visar att det bara är 1/3 genetiskt betingat hur kreativ man är. Med andra ord är kreativitet något man till stor del kan förvärva genom att träna på. Analogt innebär det att alla de bärande förmågorna som krävs i kreativa team kan dramatiskt förstärkas genom utbildning och träning samt att man därmed kan bygga en innovativ organisation genom en lämplig kombination av rekrytering och träning.

Affärsmodellsinnovation är därför en avgörande kompetens (discovery skills – delivery skills) för att lyckas skapa värde och driva ny tillväxt. Har ni kompetenserna hos er? Har ni rätt mix av kompetenserna? Är ni bättre än genomsnittet i er bransch för att säkra framgång 2015? Gör gärna WMI´s Innovationstest och se hur ni ligger till – innovationstest