Kreativitet är det nya stålet

Det är kreativitet och inte det svenska stålet som biter bäst i den globala konkurrensen.

Morgan Alling skriver i en personlig artikel i DI Idé april 2014 att ”kreativitet är det nya stålet”. Med det menar han att vi, eftersom Sverige rankas högst i kreativitetsrankningen i världen, borde ta till oss att det är kreativitet och inte ”det svenska stålet” som biter bäst i den globala konkurrensen. Alling gör en mycket intressant koppling till att företag idag är mer och mer beroende av att ta hjälp av kreatörer i skapandet av de nya företagen. Kommunikation med marknaden och kunder blir allt viktigare – för att konstruera och producera den behövs kreatörer. Den interna kulturen blir allt viktigare – för att bygga och genomföra den behövs kreatörer.

Morgan har satt fingret på att det inte längre är bara ingenjörskonst som ger oss konkurensfördelarna utan också tillgången till kreatörer i världsklass. Innovation går hand i hand med kreativitet. Det går inte att innovera utan att applicera mer eller mindre kreativitet.
Som tur är finns det inget motsatsförhållande utan snarare ett krav att vi i Sverige är extra kreativa i vår innovation. Alla enkla affärsidéer kan man ju exekvera och genomföra billigare i andra länder en dyra Sverige. Det måste vara lite krångligt eller komplext för att vi skall kunna vara konkurrenskraftiga. Så kan kreativiteten vara skillnaden mellan en tjänst eller produkt som går att sälja eller en flopp.
Det är kanske den nya svenskheten att jobba med komplexa och kreativa affärer? Man kan tro att det skulle kunna passa den svenska personligheten. Lite sävligt och eftertänksamt men samtidigt lite smart.
Lägger man Generation Y till denna ekvation så börjar man se var Sveriges framtid ligger.

Det är dags för en revolution bland konsulterna också

Trial and error har kännetecknat de flesta affärsidéer inom konsultbranschen – kan man säga om man vill sätta saken på sin spets. Oftast sker utveckling i form av de projekt som man gör med kunder, ibland så blir det t.o.m. lite innovation gjord om man är elak. Det räcker inte, nu måste även konsultföretagen göra egen, medveten, innovation.berryjam.ru

Historiskt har de flesta konsultmodeller, vare sig det är t.ex. IT eller bygg, utvecklats baserat på de projekt man har gjort med kunder. Företag har till stor del vants sig att göra sin utveckling baserad på best practise från ett antal liknande uppdrag hos kunder. De flesta konsultföretag har välutbildade anställda med ofta en god portion erfarenhet av sin bransch eller av att vara konsult. Det ger en bra intuitiv förmåga att detektera vad som är lite mer effektiva eller bättre sätt att göra olika processer på. Ett slags mönsterigenkänning, eller ”pattern recognition” på engelska, av processer som empiriskt fungerar bra. Dels kan denna best practise återföras till kunder men ofta är det också det sätt som man utvecklar sin egen affär. Ibland försöker företag göra ”produkt” av sin, ofta, rörligt prissatta tjänst och utveckla en metod. Ibland har metoden ett verkligt värde men inte allt för sällan är den mer ett säljargument. Gör en snabb sökning på olika managmentkonsultföretag och se hur många som säger sig ha en unik metod – ganska många.

Det bästa säljargumentet för att man använder en metod är trovärdighet i föresglandet hur projektet kommer att gå, vilket resultat man kommer att uppnå och hur lång tid det kommer att ta. Förutsäbgbara resultat har ett högt värde i konsultbranschen och är ofta ett tecken på kvalitet.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Idag så kommer dock kraven snabbt att passera detta sätt att utveckla sin affär och riktig, ibland disruptiv, innovation kommer att krävas. Det finns många tecken på att detta redan håller på att ske. Många aktörer med ambition att vara ledande försöker innovera sin affär radikalt och utan att vara beroende av vilka projekt de gör med kunderna. I Sverige finns det några bra exempel. HiQ är ett av dem. HiQ har en klar ambition att innovera det sätt man arbetar som konsult kring IT-utveckling i olika former för sina kunder. Titta gärna in på deras web här och se flera bra exempel.

 

Watch Fifty Shades Darker (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download