Wishmaker

INNOVATION

Wishmaker

INNOVATION

Besök oss här! >

Wishmaker

INNOVATION

MÖJLIGHETER UPPSTÅR INTE, DU SKAPAR DEM

Vi arbetar med innovation av affärsmodeller där genomförandet är centralt för att driva ny tillväxt

Vi hjälper företag att hitta och skapa nya Go-to-Market strategier, produktstrategier och lösningar för att kunna generera ännu mer värde för kunder och ägare. Dessutom bidrar vi med kunskap kring att hitta lämpliga externa investerare och investerar själva i utvalda projekt.

Inriktningen på genomförande kommer från egen lång erfarenhet där det är tydligt att de flesta ledare fortfarande upplever att den största utmaningen är att ”få det gjort”. Med Go-to-Market strategier menar vi därför med vilket erbjudande och på vilket sätt man når sina utvalda kundgrupper för att skapa en ny eller förbättrad position på marknaden med ökad lönsamhet. Kapitalanskaffande är viktigt, inte bara för att kapital krävs för tillväxt, utan också för att kaptalet innebär nya delägare. Då blir det extra viktigt att det blir rätt.

Vårt fokus är på förändring – förändring till det bättre och vårt främsta verktyg är Innovation

Varför är Innovation viktigt? Många existerande företag tror att de kan fortsätta vara konkurrenskraftiga eftersom de har varit framgångsrika tidigare. Den bistra sanningen är att risken är stor att mycket av det man kan idag kan vara irrelevant om några år. Det är faktiskt så illa enligt många bedömare att 70% av företagen som är på Fortune 1000 i dag inte kommer att vara där inom några år.

På samma sätt måste nystartade företag vara innovativa i många dimensioner. Det räcker inte med en bra idé, det måste också vara lite svårt att omedelbart kopiera samtidigt som man måste ha en plan för att behålla en stor del av det värde man skapar.

Idag är alla ledande tänkare ense om att förändringstakten aldrig har varit högre. Globalisering och innovation är ledord och hjulen spinner allt snabbare med en enorm konkurrens. Omvärldsspaningar regnar över oss dagligen och det vi trodde gällde för att fortsatt vara konkurrenskraftig fungerar inte längre. Inte sedan den industriella revolutionen har vi sett en större lista av företag vars affärsmodeller plötsligt är obsoleta.

Varför lyckas vissa företag innovera sig till framgång och varför misslyckas andra?

Klicka här så förklarar vi hur vi jobbar och hur innovation i affärsmodellen skapar ny affärspotential, ökad tillväxt och driver nya värden.

 

Read all about it – Inspirationskanalen

Här finner du nyheter och artiklar samt får inspiration, insikt och kunskap